วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ปรับขึ้นค่าวีซ่าเข้าจีน ย้ายศูนย์ยื่นขอวีซ่าจีนในกรุงเทพฯ

แจ้งเพื่อทราบ สำหรับคนที่ต้องเดินทางไปจีน

1. จีนย้ายที่ทำการศูนย์บริการวีซ่าในกรุงเทพฯ  จากเดิมตั้งอยู่ในสถานทูตจีน ไปที่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แล้ว  ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2015

    ที่ทำการใหม๋ 

    อาคารธนภูมิ ชั้น 5  เลขที่ 1550  

    ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  มักกะสัน   กรุงเทพฯ  10400

    ใกล้ MRT สถานีเพชรบุรี

    โทรศัพท์  : 02 207-5999 , 02 207-5888

    เวลาทำการ  จันทร์-ศกร์ 09.00 - 15.00 

    (รายละเอียดดูจากประกาศของ สอท.จีนตามแนบ)


2.  ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวปกติ จากเดิม 1000 บาท / เล่ม  เป็น 1500 บาท / เล่ม  

เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2015 เป็นต้นไป

    ค่าวีซ่าด่วนก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกัน

.........................

(ข้อความประกาศของเว็บไซต์สถานทูตจีน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2015 http://th.china-embassy.org/th/sgxw/t1298959.htm)

ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558  เป็นต้นไป  
สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ประสงค์ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน  วีซ่าเยี่ยมญาติ เป็นต้น   พร้อมทั้งผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับรองเอกสาร   โปรดไปดำเนินการที่ศูนย์บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน ( ศูนย์วีซ่าจีน )  
นับตั้งแต่วันที่ 22  กันยายน พ.ศ.2558  ถึงวันที่ 28  กันยายน พ.ศ.2558   
ผู้ยื่นขอจะเสียค่าใช้จ่าย เฉพาะค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า และ ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับรองเอกสารเท่านั้น  ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใด 
ในวันที่ 29  กันยายน พ.ศ.2558   ศูนย์บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนจะมีพิธีเปิดศูนย์ฯในช่วงเช้า  และจะเปิดให้บริการรับยื่นคำ  ร้องฯ ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป   
ทั้งนี้จะมีการเสียค่าใช้จ่ายในการให้บริการเพิ่มขึ้น
สถานที่ตั้งของศูนย์วีซ่า : อาคารธนภูมิ ชั้น 5  เลขที่ 1550  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  มักกะสัน   กรุงเทพฯ  10400
หมายเลขโทรศัพท์  : 02 207-5999 , 02 207-5888
หมายเลขโทรสาร : 02 207-5977 , 02 207-5988
เวลาทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 9.00 - 16.00 น. 
  ( หากมีวันหยุดจะประกาศให้ทราบใน เว็บไซต์ )
หมายเหตุ : เวลาทำการสำหรับยื่นขอวีซ่า 9.00 - 15.00 น. 
( กรณียื่น แบบเร่งด่วน  จะต้องยื่นขอ ก่อนเวลา 11.00 น. )
ชำระค่าธรรมเนียม และ รับวีซ่า / เอกสารรับรอง เวลา 9.00 - 16.00 น. 


   รูปเมืองจีนประกอบ

  ทะเลสาบคุนหมิง (ทะเลสาบเตี้ยนฉือ) เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน  ประเทศจีน