วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Photos Review : HONGKONG (2) - Lantau Island 香港大屿山宝莲禅寺天坛大佛图组


香港大屿山宝莲禅寺天坛大佛

HONGKONG Lantau Island
ภาพชุด พระใหญ่เทียนฐาน ฮ่องกง 
พระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของฮ่องกง 


องค์พระสูง 23 เมตร รวมฐานสูง 34 เมตร หนัก 202 ตัน 
สร้างขึ้นตามแบบพระพุทธรูปที่ถ้ำหินหลุงเหมิน (龙门石窟)
 และ ถ้ำหินตุนฮว๋าง (敦煌石窟) ในจีนการเดินทางที่สะดวกที่สุด   
คือขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ที่ NGONG PING 360 cable car จากเกาะฮ่องกงข้ามช่องแคบไป  

รายละเอียดกระเช้าดูเพิ่มเติมได้ใน

 http://www.np360.com.hk/en/

แผนที่แสดงที่ตั้งของเกาะ Lantau (ภาพนี้จากวิกิพีเดีย อัพโหลดโดย Iflwlou) 

宝莲禅寺 ตั้งอยู่บนที่ราบสูง 昂坪高原(NGONGPING)
ภาษากวางตุ้งออกเสียงคล้าย “หง่องเผ่ง” 
สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2330 ฟุต

วัดนี้เริ่มสร้างเมื่อปี 1906 
ในสมัยฮ่องเต้กวางสวี้ (光绪皇帝)แห่งราชวงศ์ชิงตอนปลาย 
บันไดทางขึ้นสู่พระใหญ่ 268 ขั้น  ( 268 级石阶)


ภาพถ่ายชุดนี้  ถ่ายโดยลูกผู้เขียน (จากไทย) และหลานๆ ชาวฮ่องกง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น